fbpx

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung

I. Học vấn:

  • Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP. HCM
  • Chứng chỉ hành nghề 18 tháng tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
  • Chứng chỉ INVISALIGN tại INVISALIGN Việt Nam
  • Chứng chỉ chỉnh nha đương đại toàn diện tại bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. HCM
  • Chứng chỉ IMPLANT tại DHYD TP. HCM

II. Kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp ngành bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP. HCM
  • Bác sĩ thực hành – Bệnh viện Thành phố Thủ Đức
  • Bác sĩ tổng quát – Chỉnh nha tại nhiều nha khoa lớn tại TP. HCM
  • Có kinh nghiệm chỉnh nha truyền thống (mắc cài) và chỉnh nha trong suốt Invisalign (Đang điều trị >200 khách hàng chỉnh nha mắc cài và Invisalign)

Hẹn tư vấn ngay !

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Dung

Hẹn tư vấn ngay !

Các bác sĩ khác