fbpx

Tiến sĩ. Bác sĩ. Trần Thị Ngọc Trang

I. Học vấn:

 • Tốt nghiệp ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược TP. HCM
 • Tiến sĩ Y khoa – Đại học quốc gia Yang-Ming Chiao-Tung – Đài Loan
 • Thạc sĩ lâm sàng về Nha khoa Kỹ thuật số – Đại học Geneva – Thuỵ Sĩ

II. Kinh nghiệm:

 • Khu điều trị kỹ thuật cao khoa RHM – ĐHYD TP. HCM
 • Các Nha khoa tại TP. HCM
 • Nghiên cứu sinh tại Labo nghiên cứu về Sinh lý và Sinh cơ học hệ thống nhai – Đại học quốc gia Yang-Ming Chiao-Tung – Đài Loan
 • Trợ giảng trung tâm Nha khoa Kỹ thuật số và Đào tạo lâm sàng – Đại học quốc gia Yang-Ming Chiao-Tung – Đài Loan
 • Thạc sĩ lâm sàng – Đại học Geneva – Thuỵ Sĩ
 • Giải thưởng về phục hồi thẩm mỹ răng cửa – Hội nghị khoa học thường niên – ĐHYD TP. HCM
 • Giải thưởng nhà khoa học trẻ, Hội nghị khoa học công nghệ trẻ tuổi lần thứ 23 – ĐHYD TP. HCM
 • Nhiều bài báo quốc tế chuyên sâu về Nha khoa kỹ thuật số, Phục hình răng, Phục hồi thẩm mỹ, Khớp thái dương hàm

Hẹn tư vấn ngay !

Tiến sĩ. Bác sĩ. Trần Thị Ngọc Trang

Hẹn tư vấn ngay !

Các bác sĩ khác