fbpx

Bác sĩ – CKI Phan Thị Hồng Vân

I. Học vấn:

  • Bác sĩ Răng Hàm Mặt tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ Chuyên khoa I tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ Implant tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ liên đại học DIU (Diplome Interuniversitaire) tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh
  • Chứng chỉ đủ điều kiện giao tiếp tiếng  Anh trong khám chữa bệnh cho người nước ngoài tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

II. Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ Nha khoa tổng quát gần 15 năm kinh nghiệm
  • Giảng viên trường Trung cấp Đại Việt, Trung cấp Sài Gòn
  • Chuyên viên Giáo dục và Nghiên cứu khoa học – 3M Việt Nam – Ngành hàng Chăm sóc răng miệng

Hẹn tư vấn ngay !

Bác sĩ – CKI Phan Thị Hồng Vân

Hẹn tư vấn ngay !

Các bác sĩ khác