fbpx

Bác sĩ Hồ Mạnh Cường

I. Học vấn:

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Huế.
  • Chứng chỉ cấy ghép Implant đại học Y Dược TpHCM.
  • Chứng chỉ các lớp phục hình xâm lấn tối thiểu, Veneer, phục hình dán.

II. Kinh nghiệm:

  • Bác sĩ Cường được tiếp cận sớm về các chuyên ngành nha khoa hiện đại, phục hình bảo tồn tối đa, phục hình sứ Veneer và phục hình dán hiện đại.
  • Sau khi ra trường, Bác sĩ Cường đã làm việc ở nhiều nha khoa lớn ở TP. HCM với các chuyên ngành sâu về phục hình xâm lấn tối thiểu, phục hình trên Implant và cấy ghép Implant.

Hẹn tư vấn ngay !

Bác sĩ Hồ Mạnh Cường

Hẹn tư vấn ngay !

Các bác sĩ khác